Dódžó – duchovní oáza

Pod dojmem prvního vstupu do dojo, kde se cvičí tradiční bojová umění, se Zápaďané často cítí nepříjemně v množství jim neznámých úklon a dalších forem etikety. Mohou se jim zdát přehnané, povrchní či nepotřebné. Ale každý z jednotlivých bodů etikety má svůj původ ve vztahu k osobní bezpečnosti i společnému prospěchu.

Každodenní život je naplňován společenskými zvyklostmi a návyky, které lidem umožňují komunikovat a snížit možnosti nedorozumění. To je dokonce mnohem důležitější ve společenství bojovníků, kde násilí je zmírňováno jen přísnými zákony cti a strohou společenskou strukturou. Etiketa je zde rozhodujícím faktorem a ve feudálních společnostech tvořila často těsnou linii mezi životem a smrtí.

Když vstupujete do dojo, vcházíte do jiného světa, světa bojovníků. Může být místem respektu a vzájemného kamarádství, nebo může také být prostorem pro zbloudilost a nedůvěru. Na aikidistickém tatami je na nás útočeno a sami útočíme, opakovaným výcvikem dosahujeme schopnosti instinktivně reagovat. Je to spodní proud etikety a společenského chování, který nám umožňuje cvičit bezpečně, ukáznit a změnit agresivitu našich reakcí, rozvinout soucit a respekt.

Následující řádky jsou z tréninkové příručky sestavené mými vyzrálými studenty. Jako průvodce obdrží knihu každý nový student, který vstoupí do mého dojo. Cítím, že tato pravidla jsou pro trénink aikidó nezbytná.

Aikidó není sportem. Je disciplínou, výchovným procesem pro cvičení mysli, těla i ducha. Fyzická technika není pravým cílem, ale nástrojem pro tříbení osobnosti a její duchovní růst.

Dojo aikidó není tělocvična. Je to místo, kde studujeme učení mistra Moriheie Uešiby. Není to místo pro vystavování vašeho ego na obdiv, nýbrž místo pro povznesení a očištění lidského těla, mysli a ducha. Správný přístup s respektem, skromností, slušností a správná atmosféra jsou esencí výukového procesu. Jelikož aikidó je bojové umění, jsou zároveň podstatné pro individuální bezpečnost.

Následující pravidla jsou důležitá pro udržení této atmosféry a životně nezbytná pro studium aikidó.