Historie Iaido, Musó Šinden rjú

Zakladatelem toho, co dnes známe pod pojmem Musó Šinden rjú, byl člověk jménem Hayashizaki Jinsuke Shigenobu (Hajašizaki Džinsuke Minamoto no Šigenoba). O jeho životě víme jen málo, což dalo důvod pro vznik velkého množství příběhů, pravost kterých se zdá být pochybná. Víme, že se narodil v provinci Sagami (Shoshu) přibližně v polovině 16. století. Tvrdí se, že potom žil v provinci Mucu na severu Japonska. Nevíme přesně nakolik dobrým šermířem ve skutečnosti byl ale víme, že intenzivně studoval umění ovládání meče zhruba v letech 1596-1601 a později vynalezl serii technik iai, které pojmenoval Batto-Jutsu. Jeho styl byl znám podle různých pojmenování: Junpaku Den, Hayashizaki Ryu, Shin Muso Hayashizaki Ryu, Shigenobu Ryu, a tak dále. (podle knihy Malcolma T. Ševana „Iai, umění japonského šermu“)

Hayashizaki Jinsuke Shigenobu

Také víme, že podnikl putování Japonskem v duchu Musha-Shugyo, a že během svého putování získal velký počet následovníků. Jaké přesně techniky učil nám není přesně známo, ale všichni se schodují na myšlence, že museli být relativně jednoduché a ze své podstaty ve vyšší míře bojové.

Tvrdí se, že v roce 1616 ve věku 73 let vykonal své druhé putování Japonskem, behem kterého zmizel. Díky jeho vlivu vzniklu hodně škol Iai.

Po jeho smrti v tradici Shinmuso Hayashizaki Ryu pokračoval Tamiya Taira-no-Hyoe Narimasa, který, jak se tvrdí, byl učitelem Tokugawa leyasu, Hidetada a lemitsu. Tento fakt najisto přispěl k růstu popularity jeho stylu.

Vzápěti za  Tamiya Narimasa se třetím Soke stal Nagano Murakusai Kinro, poté čtvrtým Soke byl Momo Gumbei Mitsushige, pátým Arikawa Shozaemon Munetsugu, šestým Manno Danuemon Nobusada.

Sedmým Soke byl Hasegawa Chikara no Suke Eishin. Studoval Hayashizaki Ryu u Nobusady v Edu v období Kyoho (1716-1735) a získal reputaci mimořádně zručného šermíře. Tvrdí se, že transformoval velké množství technik a že právě on vynalezl styl, ve kterém se techniky prováděli s mečem, vsazeným za pas žeznou stranou nahoru. Přinesl svůj styl do province Tosa a pojmenoval ji Muso Jikiden Eishin Ryu, kde se uchovala do dnešních dnů.

Devátý Soke Hayashi Rokudayu Morimasa byl vasalem Yamanouchi Toyomasa, čtvrtého Hanshu (hlava province), a žijíc v Edu, studoval Eishin Ryu lai u osmého Soke Arai Seitatsu. Také studoval Shinkage Ryu pod vedením Omori Rokuro Saemon Masamitsu. Tento člověk vynalezl metodu Iai, která se praktikovala z polohy сэйдза (дзасики) a naučil ji Хаяси Моримасу, který ji později začlenil do Muso Jikiden Eishin Ryu. To je to, co je dnes známo jako Shoden Omori Ryu.

Po jedenáctém Soke  se škola rozdělila a utvořili se dvě větve – vetev Shimomura (Shimomura-ha) a větev Tanimura (Tanimura-ha).

hakudo_nakayama

Nakayama Hakudo Sensei

Šestnáctým Soke Shimomura (Shimomura-ha) byTosa pod vedením Hosokawy Yoshimasy, 15.  Soke Shimomura-ha a také Morimoto Tokumi, 17. Soke Tanimura-ha.

V roce 1933 dál svému stylu název Muso Shinden Ryu Batto-Jutsu, který začal postupně nabírat na popularitě díky jeho vlastním neustálým snahám a neoblomné oddanosti jeho žáků.