Mutokukan Czech o.s.  je nepolitickou dobrovolnou kulturně sportovní organizací. Je nevýdělečnou organizací s právní subjektivitou, sídlem působnosti v České Republice.