Mutokukan Česká republika / Plzeň

Mutokukan Česká republika je partnerskou organizací Mutokukai Europa pod vedením Stefana Benedetti – 7. Dan Aikido Aikikai So Hombu.

Mutokukai- neformální sdružení klubů pod technickým vedením Stefana Benedetti, 7. dan Aikido Akikai, žáka šichana Tamury Nobuesi.

Všechny tyto kluby jsou propojeny jednotným viděním tradičního aikido, které je praktikováno v duchu hledání a objevování. Motokukai nevydává žádné stupně a existuje jen proto, aby poskytla všem, kdo sdílí stejný zájem, možnost snadněji se setkávat a vyměňovat si informace. Všude budete přijati jako přítel, jako člen rodiny. „Můj dům – tvůj dům“, první krok k vesmírné rodině, která má v srdci aikido, podle ujištění Moreheje Uešiby.

Není ani žádný přihlašovací nebo odhlašovací formulář. Připojujete se, když chcete a odcházíte, jestli chcete.

Mu-toku – je buddhistický pojem, vyjadřující nezištné chování bodhisatchvy (kandidát pro prosvětlení, který se zasvěcuje oproštění se všech citů). Soucit předpokládá, že se neočekává nic namísto toho, žádný vděk, všechny činy jsou v podstatě své bezplatné.

Není cíl k dosažení, jen putování, cesta. Cesta – je putování, putování je cesta. Jestli je vaše hledání v něčem jiném, existuje veliké množství organizací, které odpovídají vaším očekáváním.